SCIENTIFIC STAFF

Director-General IMOTO, Keiji
Vice-Director-General NABEKURA, Junichi
Chief Chairperson ISA, Tadashi
Chief Researcher(Chairperson for Cooperative Studies) KUBO, Yoshihiro
Chief Researcher(Chairperson for Animal Experiment Problem)

MINOKOSHI, Yasuhiko

Chief Researcher(Chairperson for Safety and Research Ethics Problems)

SADATOU, Norihiro

Chief Researcher(Chairperson for News and Public Affairs)

KAKIGI, Ryusuke

Chief Researcher(Chairperson for Educational Problem) NANBU, Atsushi
Chief Researcher(Chairperson for Special Project) TOMINAGA, Makoto

Department of Molecular Physiology

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
Division of Biophysics and Neurobiology KUBO, Yoshihiro TATEYAMA, Michihiro NAKAJO, Koichi  KECELI, Mehmet Batu
YAMAMOTO, Izumi
Division of Neurobiology and Bioinformatics IKENAKA, Kazuhiro SHIMIZU, Takeshi
INAMURA, Naoko
Wilaiwan, Wisessmith
HASHIMOTO,Hirokazu
 Shouta, Sugio

Department of Cell Physiology

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
Division of Membrane Physiology FUKATA, Masaki FUKATA, Yuko YOKOI, Norihiko  KAMIJO, Tadanobu
*Division of Neural Systematics SETOU, Mitsutoshi    
Division of Cell Signaling TOMINAGA, Makoto OKADA, Toshiaki SUZUKI, Yoshiro
SAITO, Shigeru
UCHIDA, Kunitoshi
KASHIO, Makiko
ZHOU, Yiming
TAKAYAMA, Yasunori
NUMATA(SATO), Kaori
TAKAYAMA, Yashunori
DEROUICHE Sandra
ISLAM Md. Rafiqil

Department of Information Physiology

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
Division of Sensory and Cognitive Information KOMATSU, Hidehiko GODA, Naokazu
YOKOI, Isao
SANADA, Takahisa
NISHIO, Akiko
OKAZAWA, Goki
NAMIMA, Tomoyuki
Division of Neural Signaling FURUE, Hidemasa YAMAGATA, Yoko
SATAKE, Shin’Ichiro
AKIMOTO, Nozomi 
*Division of Visual Information Prosseing YOSHIMURA, Yumiko  MORI, Takuma
MIYASHITA, Toshio
KIMURA, Rie
YAMAURA, Hiroshi
ISHIKAWA, Ayako
NISHIO, Nana
Division of Cardiocirculatory Signaling
NISHIDA, Motohiro TOMITA, Takuro
NISHIMURA, Akiyuki
 

Department of Integrative Physiology

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
Division of Sensori-Motor Integration KAKIGI, Ryusuke INUI, Koji 
OKAMOTO, Hidehiko
MIKI, Kensaku
SAKAMOTO, Kiwako
NAKAGAWA, Kei
KOBAYASHI, Megumi
Keceli Sumru 
Division of System Neurophysiology NAMBU, Atsushi TSUJIMOTO, Toru HATANAKA, Nobuhiko
CHIKEN, Satomi
SANO, Hiromi
KOKETSU, Daisuke
 
*Division of Computational Neuroscience AIHARA, Kazuyuki    

Department of Cerebral Research

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
Division of Cerebral Structure FURUSE, Mikio
Division of Cerebral Circuitry KAWAGUCHI, Yasuo KUBOTA, Yoshiyuki OTSUKA, Takeshi
MORISHIMA, Mieko
UETA, Yoshifumi
HATANAKA, Yumiko
USHIMARU, Mika
 
Division of Cerebral Integration SADATO, Norihiro FUKUNAFGA, Masaki KITADA, Ryo
HARADA, Tokiko
KOIKE, Takahiko
OKAZAKI, Shuntaro SHISHIDO, Emiko
SUGAWARA, Sho 

Department of Developmental Physiology

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
Division of Behavioral Development ISA, Tadashi NISHIMURA, Yukio YOSHIDA, Masatoshi
OGAWA, Masaaki
WATANABE, Hidenori
KATO, Rikako
KASAI, Masatoshi
KATO, Kenji
Division of Homeostatic Development NABEKURA, Junichi WAKE, Hiroaki INADA, Hiroyuki MIYAMOTO, Akiko
KATO, Daisuke
ISHIKAWA, Tatsuya
NAKAHATA, Yoshihisa
Division of Endocrinology and Metabolism MINOKOSHI, Yasuhiko  OKAMOTO, Shiki TANG, Lijun
YOKOTA, Shigefumi 
*Division of Adaptation Development YADA, Toshihiko    

Center for Genetic Analysis of Behavior

Director IKENAKA, Kazuhiro

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
Section of Mammalian Transgenesis  HIRABAYASHI, Masumi TARUSAWA, Etsuko   
Section of Metabolic Physiology MINOKOSHI, Yasuhiko SUZUKI, Yoshiro   
Section of Behavior Patterns MIYAKAWA, Tsuyoshi TAKAO, Keizo   

Senter for Multidisciplinary Brain Research

Director ISA, Tadashi
Professor YOSHIDA, Akira

 Professor Adjunct
Professor
 Project Associate
Professor
Adjunct Associate
Professor
 Assistant
Professor
Other
Postdoctoral
Fellow
Section of Brain Science Exploration and Training IKENAKA, Kazuhiro
YAMAMORI, Tetsuo
KOBAYASHI, Kazuto
SAKURA, Osamu
TAKADA, Masahiko
NISHIDA, Shin'ya
MIYATA, Takaki
MOCHIZUKI, Hideki
KOBAYAKAWA, Reiko  
Section of Hierarchical Brain Information NABEKURA, Junichi OHKI, Kenichi
KAWATO, Mitsuo
DOYA, Kenji
MORI, Ikue
YOKOI, Hiroshi
 OHNO, Nobuhiko   
Section of Social Behavioral Neuroscience KOMATSU, Hidehiko
SADATO, Norihiro
OZAKI, Norio
SAKAI, Kuniyoshi
TOMODA, Akemi
    
Research Strategy for Brain Sciences Office  MARUYAMA, Megumi OSHIO, Ritz MOTOKI, Kazumi
Section of Visiting Collaborative Research Project    

Supportive Center for Brain Research

Director KUBO, Yoshihiro

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
Section of Brain Structure Information  MURATA, Kazuyoshi MIYAZAKI, Naoyuki  
Section of Brain Function Information SADATO, Norihiro    
Section of Multiphoton Neuroimaging NABEKURA, Junichi MURAKOSHI, Hideji  SHIBATA, Akihiro  
Section of Electron Microscopy KUBOTA, Yoshiyuki
MURATA, Kazuyoshi
    
Section of Viral Vector Development ISA, Tadashi
NAMBU, Atsushi
KOBAYASHI, Kenta    
Section of Primate Animal Models ISA, Tadashi   YAMANE, Itaru 

Center for Communication Networks

Director KAKIGI, Ryusuke

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
Section of Evaluation and Collaboration ISA, Tadashi MURAKAMI, Masataka   
Section of Physiology and Medicine Education SHIBUYA, Masato    

Research Enhancement Strategy Office

Director NABEKUERA, Junichi

 Professor Associate Professor Assistant Professor
Research Enhancement Strategy Office NABEKURA, Junichi
YOSHIDA, Akira
URANNO, Toru
SAKAMOTO, Kiwako 

OKAZAKI RESEARCH FACILITIES (Sectors cooperative with National Institute for Physiological Sciences)

Okazaki Institute for Integrative Bioscience 

Department of Biodesign Research

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Postdoctoral
Fellow
Other
Postdoctoral
Fellow
HIGASIJIMA, Shinichi KIMUERA, Yukiko 

Department of Bioorganization Research

Department of Biosensing Research

(Division of Cell Signaling  joint division)

Orion Project

 Professor Assosiate Professor Assistant Professor Postdoctral Fellow Other Postdoctral Fellow
SATO, Koji

Center for Experimental Animals

Director MINOKOSHI, Yasuhiko
Professor URANO, Toru
Assistant Professor WAN, Chen-Chi

Research Center for Computational Science 

Non-selection

Division of Coordinator for Animal Experimentation

Professor SATO, Hiroshi

* As of April 1, 2014