About NIPS

SCIENTIFIC STAFF

◆Department of Molecular & Cellular Physiology   ◆Department of Homeostatic Regulation   ◆Department of Fundamental Neuroscience ◆Department of System Neuroscience ◆Center for Research Collaboration       ◆Supportive Center for Brain Research ◆Center for Genetic Analysis of Behavior   ◆Center for Communication Networks    ◆Research Enhancement Strategy Office ◆Technical Division ◆OKAZAKI RESEARCH FACILITIES ◆Center for Animal Resources and Collaborative Study    ◆Research Center for Computational Science ◆Division of Coordinator for Animal Experimentation

Director-General NABEKURA, Junichi
Vice-Director-General KUBO, Yoshihiro
Chief Chairperson Isoda, Masaki
Chief Researcher
(Chairperson for Cooperative Studies)
YOSHIMURA, Yumiko
Chief Researcher
(Chairperson for Animal Experiment Management)
Nishijima,Kazutoshi
Chief Researcher
(Chairperson for Safety and Research Ethics Problems)
TOMINAGA, Makoto
Chief Researcher
(Chairperson for  Public Affairs and Information)
Kitajo, Keiichi
Chief Researcher
(Chairperson for Educational Problem)
FURUSE, Mikio

Department of Molecular & Cellular Physiology

Divisions Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Biophysics and Neurobiology

KUBO, Yoshihiro TATEYAMA, Michihiro

SHIMOMURA, Takushi

Membrane Physiology FUKATA, Masaki FUKATA, Yuko YOKOI, Norihiko
MIYAZAKI, Yuri

 
Structural Biology MURATA, Kazuyoshi   SONG, Chihong
Raymond Burton-Smith

Neural Development & Regeneration*

SAWAMOTO, Kazunobu    
 

Department of Homeostatic Regulation

 

Divisions Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Cell Structure

FURUSE, Mikio IZUMI, Yasushi OTANI,Tetsuhisa
OHASHI, Masato
Cell Signaling★ TOMINAGA, Makoto SOKABE, Takaaki
KASHIO, Makiko
MARUYAMA Kenta
SAITO, Shigeru
SATO, Shoma


 
Cardio-circulatory Signaling★ NISHIDA, Motohiro NISHIMURA, Akiyuki  
Endocrinology and Metabolism MINOKOSHI, Yasuhiko NAKAJIMA, Ken-ichiro KONDO, Kunio
KIKUCHI, Akihiro

 
Molecular Neuroimmunology MURAKAMI, Masaaki HASEBE, Rie YAMASAKI Takeshi
Ultrastructural Research* OHNO, Nobuhiko    

Department of Fundamental Neuroscience

Divisions Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Cerebral Circuitry   KUBOTA, Yoshiyuki OTSUKA, Takeshi
URAKUBO, Hidetoshi

Homeostatic Development

NABEKURA, Junichi NARUSHIMA, Madoka
AGETSUMA, Masakazu
HORIUCHI, Hiroshi
 
Visual Information Prosseing YOSHIMURA, Yumiko    YONEDA, Taisuke
Biophotonics NEMOTO, Tomomi ENOKI, Ryosuke TSUTSUMI, Motosuke
ISHII, Hirokazu
OTOMO, Kohei
Multicellular Circuit Dynamics WAKE, Hiroaki
 
   

Department of  System Neuroscience

Divisions Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Behavioral Development(ISODA Lab) ISODA,Masaki
GO, Yasuhiro
 
TOMATSU, Saeka NINOMIYA, Taihei
NORITAKE, Atsushi
UEMATSU, Akiko
KANEKO, Takaaki

Neural Dynamics

KITAJO, Keiichi

UEHARA, Kazumasa

OKAZAKI, Yuka
NAKAMURA, Shinya
 
Sensory and Cognitive Brain Mapping Takemura, Hiromasa    

 

Center for Research Collaboration

Director KUBO, Yoshihiro

 

 Sections Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Collaboration Promotion

KUBO, Yoshihiro   NISHIO, Akiko

Advanced Research Support

TAKADA, Masahiko*
Wake, Hiroaki

 

MARUYAMA, Megumi

AKTER, Nargis 

NBR Project

Isoda, Masaki   

Section of Advanced Project Promotion

Nabekura, Junichi    

International Collaborative Research Project*

Wake, Hiroaki
MOORHOUSE, Andrew
(Adjunct Prof.)
   

Supportive Center for Brain Research

 

Director ISODA, Masaki

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Brain Structure Information

    

Multiphoton Neuroimaging

NABEKURA, Junichi MURAKOSHI, Hideji  

Electron Microscopy

FURUSE, Mikio
MURATA, Kazuyoshi
KUBOTA, Yoshiyuki
ISHIHARA, Yoshihisa

 
 

Brain Function Information

FUKUNAGA, Masaki
INUI,Koji
YAMAJI, Kazutsuna

SADATO, Norihiro 
 
KOIKE, Takahiko GODA, Naokazu YAMAMOTO, Tetsuya
Cellular Electrophysiology YOSHIMURA, Yumiko   OTSUKA, Takeshi
SATAKE, Shinichiro

Center for Genetic Analysis of Behavior

Director TOMINGA, Makoto

Sections Professor Associate Professor Assistant Professor

Viral Vector Development

  KOBAYASHI, Kenta  

Mammalian Transgenesis

 HIRABAYASHI, Masumi
KOBAYASHI, Toshihiro
 

Multilayer Physiology

NISHIJIMA, Kazutoshi   HATANAKA, Nobuhiko
CHIKEN, Satomi
 
 

Center for Communication Networks

Director Kitajo, Kiichi

 Sections Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Research Archives

    

Physiology & Medicine Education

TOMINAGA, Makoto  

Research Enhancement Strategy Office

Director KUBO, Yoshihiro
 
   Professor Associate Professor Assistant Professor
Research Enhancement Strategy Office

KUBO, Yoshihiro
Isoda, Masaki

Nishijima, Kazutoshi
YOSHIMURA, Yumiko
KITAJO, Keiichi
URANO, Toru

MARUYAMA, Megumi NISHIO, Akiko
Akter Nargis
HONDA, Yukiko

Technical Division

Head YOSHIMURA, Nobuaki
Deparments Technical Section
Assistant Head TOGAWA, Morio

 Unit Chief Assistant Unit Chief Staff
Molecular & Cellular Physiology Technical Unit YAMAMOTO, Tomomi  


INAHASHI, Hiroki

Homeostatic Regulation Technical Unit FUKUTA, Naomi
 
HIRAYAMA, Yuya KANO, Yuichiro
 
Fundamental Neuroscience Technical Unit TAKAGI, Masahiro   WATAKABE, Yuki
System Neuroscience Technical Unit SATO, Shigeki
 
YOKOI, Isao  
 Research Center Technical Section
Section Chief YOSHIMURA, Nobuaki

 Unit Chief Assistant Unit Chief Staff
 Center for Collaborative Research Technical Unit YOSHITOMO, Miki   
Supportive Center for Brain Research Technical Unit Takahashi, Naoki
Ishihara, Hiromi
   
Center for Genetic Analysis of Behavior Technical Unit SANBO, Makoto    
Center for Communication Networks Technical Unit MURATA, Yasuhisa   INAGAKI, Mariko
Center for Experimental Animals Technical Unit HIROE, Takeshi KUBOTA, Mitsuko
KAMIYA, Emi
YAMANAKA, Midori
TAKAHASHI, Nobuaki
 
Research Infrastructure Technical Unit MORI, Masahiro    

OKAZAKI RESEARCH FACILITIES (Sectors cooperative with National Institute for Physiological Sciences)

Center for Animal Resources and Collaborative Study

Director NISHIJIMA, Kazutoshi
Professor NISHIJIMA, Kazutoshi
Professor URANO, Toru

Research Center for Computational Science 

Non-selection  

Division of Coordinator for Animal Experimentation

Professor NISHIJIMA, Kazutoshi
 

Explotatory Research Center on Life Living Systems(Excells)

*Adjunctive divisions/sections
★Explotatory Research Center on Life Living Systems

As of May 1, 2023