Lectures and Teachers

Department of Physiological Science

Professors Associate
professors
Assistant
professors
Yoshihiro Kubo
Masaki Fukata
Kazuyoshi Murata*
Mitsuhiro Tateyama
Yuko Fukata

 
Takushi Shimomura
Norihiko Yokoi
SONG, Chihong*
Yuri Miyazaki*
BURTON SMITH, Raymond Nathaniel

 
Mikio Furuse
Makoto Tominaga
Motohiro Nishida
Yasuhiko Minokoshi
Kazutoshi Nishijima
Masaaki Murakami

 
Yasushi Izumi
Takaaki Sokabe
Akiyuki Nishimura
Masumi Hirabayashi
Hideji Murakoshi
Kenta Kobayashi
Kenta Maruyama
Rie Yamazaki(Hasebe)
Tetsuhisa Otani
Masato Ohashi
Kunio Kondoh
Shigeru Saito
Akiriro Kikuchi*

Takeshi Yamasaki


 
Junichi Nabekura
Yumiko Yoshimura
Tomomi Nemoto
 Hiroaki Wake
Yoshiyuki Kubota
Madoka Narushima
Ryousuke Enoki
Shinichiro Satake
Takeshi Otsuka

Hirokazu Ishii
Taisuke Yoneda
Masaki Isoda
Keiichi Kitajo
Hiromasa Takemura

Masaki Fukunaga
 
SaekaTomatsu*

 

 

Naokazu Goda
Taihei Ninomiya
Atsushi Noritake
Satomi Chiken
Akiko Uematsu
Nobuhiko Hatanaka
Yuka Okazaki(Ohashi)

as of April 1, 2023             *NIPS Specially Appointed Faculty