Lectures and Teachers

Department of Physiological Science

Professors Associate
professors
Assistant
professors
Yoshihiro Kubo
Kazuyoshi Murata*
Mitsuhiro Tateyama

 
Takushi Shimomura
BURTON SMITH, Raymond Nathaniel
Mikio Furuse
Motohiro Nishida
Kazutoshi Nishijima
Masaaki Murakami

 
Yasushi Izumi
Takaaki Sokabe
Akiyuki Nishimura
Hideji Murakoshi
Kenta Kobayashi
Rie Yamazaki(Hasebe)
Masato Ohashi
Takeshi Yamasaki


 
Junichi Nabekura
Yumiko Yoshimura
Tomomi Nemoto
 Hiroaki Wake
Yoshiyuki Kubota
Madoka Narushima
Ryousuke Enoki
Shinichiro Satake
Takeshi Otsuka

Hirokazu Ishii
Taisuke Yoneda
Onodera Koun

LEE,Ming-Liang
Masaki Isoda
Keiichi Kitajo
Hiromasa Takemura

Masaki Fukunaga
Sasaki Ryo


 
SaekaTomatsu*

 

 

Naokazu Goda
Taihei Ninomiya
Atsushi Noritake
Satomi Chiken
Akiko Uematsu
Nobuhiko Hatanaka
Yuka Okazaki(Ohashi)
Yuasa Kenichi

as of April 1, 2024             *NIPS Specially Appointed Faculty