Lectures and Teachers

Department of Physiological Science

Educational
research fields
Professors Associate
professors
Assistant
professors
Molecular & Cellular Physiology Yoshihiro Kubo
Masaki Fukata
Kazuyoshi Murata*

 
Mitsuhiro Tateyama
Yuko Fukata

 
Takushi Shimomura
Norihiko Yokoi
SONG, Chihong*
Yuri Miyazaki*
Homeostatic
Regulation
Mikio Furuse
Makoto Tominaga
Motohiro Nishida
Yasuhiko Minokoshi
Kazutoshi Nishijima

 
Yasushi Izumi
Takaaki Sokabe
Akiyuki Nishimura
Kenichiro Nakajima
Masumi Hirabayashi
Hideji Murakoshi
Kenta Kobayashi
Kenta Maruyama
Rie Yamazaki(Hasebe)

 
Tetsuhisa Otani
Masato Ohashi
Kunio Kondoh

Sachiko Fujiwara
Shigeru Saito
Akiriro Kikuchi*

Takeshi Yamasaki


 
Fundamental
Neuroscience

Junichi Nabekura
Yumiko Yoshimura
Tomomi Nemoto
 Hiroaki Wake


 
Yoshiyuki Kubota
MadokaNarushima
Ryousuke Enoki

 

Shinichiro Satake
Takeshi Otsuka
Hiroshi Horiuchi

Hirokazu Ishii
Yoko Yamagata
Taisuke Yoneda

 Kenji Hayashi

System
Neuroscience
Masaki Isoda
Atsushi Nanbu
Keiichi Kitajo
Norihiro Sadato
Hiromasa Takemura

 

Yasuhiro Go*
SaekaTomatsu*
Masaki Fukunaga

 

Naokazu Goda
Taihei Ninomiya
Atsushi Noritake
Satomi Chiken
Kazumasa Uehara
Hiroshi Yokoyama*
Takahiko Koike
Akiko Uematsu
Nobuhiko Hatanaka
Yuka Okazaki(Ohashi)

as of April 1, 2022             *NIPS Specially Appointed Faculty